II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

2m2j66x

– Meşrutiyetin tekrara ilan edilmesi için İttihat ve Terakki Partisi öncülüğünde isyanlar çıkmıştır. Makedonya’da isyanların bastırılamaması üzerine II. Abdülhamit 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’i ilan etti. Bu dönemde:
• İlk kez çok partili siyasî hayata geçilmiştir.
• Yeniden seçimler yapılmış ve meclis açılmıştır.
• Meşrutiyet iç karışıklıklara neden olmuştur.( Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş, Girit Yunanistan’a bağlanmış, Bosna- Hersek Avusturya tarafından ilhak edilmiş vs. )
• Halk İstanbul’da meşrutiyet yönetimine son verilmesi isteğiyle ayaklanmıştır. 31 Mart Vakası da denilen bu olayı, Selanik’ten gelen “Hareket Ordusu” bastırmıştır.

Not: Bu isyan bastırıldıktan sonra Abdülhamit tahttan indirilmiş ve yerine V. Mehmet Reşat padişah olmuştur.

Kanun-ı Esasi’deki Değişiklikler

– Hükümet yaptığı işlerden dolayı padişaha karşı değil, meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir. Böylece meclisin hükümeti denetleyebilmesi sağlanmış ve padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
– Meclisin padişahı değiştirebilme yetkisi kabul edilmiştir.

*NOT: II.Meşrutiyet dönemi I. Meşrutiyete göre daha demokratik olmasına rağmen, “ 1913 Babı Ali Baskını” sonrası İttihat ve Terakki diktasına dönüşmüştür. Bu durumda Osmanlının yıkılmasını hızlandırmıştır.

XIX.YY ISLAHATLARININ SONUÇLARI
– Bu dönemde yapılan ıslahatlar da başarılı olamamıştır. Bunun başlıca nedenleri:
• Sürekli girilen savaşlar.
• İç isyanlar
• Rusya’nın ve diğer Avrupa devletlerinin engellemeleri
• İttihat ve Terakki’nin yanlış politikaları.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.