I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ ( 1876-78 ) ISLAHATLARI

3311sf4

Meşrutiyetin İlan Nedenleri
– Genç Osmanlıların yürüttüğü faaliyetler
– Avrupalıların içi işlerine karışmasına engel olmak istenmesi.
– Azınlıklara haklar vererek onların devletten kopmalarına engel olmak istenmesi.
– İstanbul Konferansı’ndan lehte bir karar çıkarabilmek için.

Not: Meşrutiyet 23 Aralık 1876’da ilan edildi. 20 Mart 1877’de Meclis- i Mebusan toplandı. Meşrutiyet Avrupa’da beklenen ilgiyi görmedi.

I. Meşrutiye’in Getirdiği Yenilikler

– Halk dolaylı da olsa ilk kez padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etti.
– Osmanlı Devleti ilk kez anayasa ilan etti ve parlamenter sisteme geçti.
– Kanun-ı Esasi Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
– Padişahın yetkileri meclisten daha üstün tutulmuş ve meclis danışma meclisi konumuna düşürülmüştür.

Kanun-ı Esasinin Esasları

– Yürütme görevi, padişah başkanlığında “Vekiller Heyeti”’ne aittir( Bakanlar Kurulu).
– Yasama yetkisi, “ Ayan” ve “ Mebusan Meclisi’ne” aittir.
– Seçimler 4 yılda bir yapılır.
– Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından atanır.
– Meclisi açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.

NOT : II. Abdülhamit, Doksan Üç Harbini bahane göstererek meclisi kapatmıştır. Bu dönemde meydana gelen bazı gelişmeler ise şunlardır:
– Duyun-u Umumiye İdaresi kurulmuştur. 1881
– Sanayi-i Nefise Mektebi açılmıştır. ( Güzel Sanatlar ) 1881.

Benzer yazılar...

1 Cevap

  1. Anonim dedi ki:

    çok uzun olmuş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.