OSMANLI’DA EKONOMİK YAPI

23r683l

1. Osmanlı Ekonomisinde Tarım
– Osmanlı ekonomisinin en önemli sektörü tarımdır. 17. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı devleti tarım ürünleri bakımından kendine yeten bir ülkeydi. Ancak, zaman zaman karşılaşılan kuraklık, sel, isyanlar, göçler,ve tımar sisteminin bozulması üretim kayıplarına neden olmuştur.
– Özellikle hububat, bağ.bahçe ziraâtı ön plandayken, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’da sanayiinin gelişmesi doğrultusunda tütün, pamuk gibi sanayi bitkilerinin üretimi önem kazanmıştır. Ayrıca Avrupa’nın tarım ürünü ihtiyacı artınca Osmanlı Devletinde GEÇİMLİLİK düzeyde üretimden PAZAR EKONOMİSİ’NİN ihtiyaçlarını karşılayacak bir üretim düzeyine gelinmiştir.

2. Osmanlı Ekonomisinde Hayvancılık

– Hayvancılığın Osmanlı ekonomisine katkıları şunlardı:

1) Tarım alanında : Toprakları ekmek için öküz, manda gibi hayvanlardan yararlanılıyordu.
2) Gıda alanında : Etinden yağından,sütünden yararlanılıyordu.
3) Sanayi alanında: Yünü ve derisi giyim, dokuma ve ayakkabı üretiminde hammadde olarak kullanılıyordu.
4) Ulaşım alanında: At,katır ,eşek gibi hayvanlar taşıma ve ulaştırmada kullanılıyordu.
5) Maliye alanında: Hayvanlardan ve hayvansal ürünlerden alınan vergiler devletin başlıca gelir kaynaklarını oluşturuyordu.

3. Osmanlı Ekonomisinde Madencilik

– Osmanlı Devleti’nde madenler iltizam olarak dağıtılırdı. Çıkartılan madenlerin çoğu ülke içinde işlenemediğinden dışarıya ihraç edilirdi.

NOT: Osmanlılarda ilk madenin işletilmesi Osman Bey zamanındadır. Bilecik’in fethi ile buradaki demir madeni işletilmiştir.

4. Osmanlı Ekonomisinde Sanayi

– Osmanlı Devletinde sanayi kesimi esnaf birlikleri (Lonca) halinde teşkilatlanmıştı.Esnafın üretimi elemeği.göz nuruna dayanıyordu. Bu mevcut sanayi öncesi üretim başlangıçta ülke ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ankara’da sof, Bursa’da İpekçilik, Selanik’te çuhacılık, Bulgaristan’da aba Kayseri, Manisa ve Tokat’ta dericilik (debbağlık) yaygındı. Ayrıca Osmanlı Devletinde savaş araç ve gereçlerini üretmek için fabrika ve imalathaneler de kurulmuştu.

5. Avrupa’daki Ekonomik Gelişmelerin Osmanlı Sanayiine Etkileri:
– Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupalılar; artan tüketim eğilimlerini, elde ettikleri altın ve gümüşle Osmanlı pazarlarından karşılayınca esnaf hammadde bulmakta zorlandı.
– Sanayii inkılâbı sonucu bol ve ucuz, üstelik kapitülasyonlar nedeniyle düşük gümrüklü Avrupa mallarıyla Osmanlı esnafı rekabet edemedi.

NOT: Esnafı zorlayan başka bir konuda şehirlere göç eden köylünün,maaşları alan yeniçerilerin ve diğer grupların esnaflığı yeni bir geçim yolu olarak görmesiydi. Bu durum esnaf teşkilatlarının disiplinli yapısını bozmuş, artan esnaf sayısı geçimlerini iyice zorlaştırmıştır.

6. Osmanlı Devletinin Sanayii Geliştirmek İçin Aldığı Tedbirler:

1. Sanayi hammaddelerinin ihracını yasaklamıştır.
2. Gelişmiş teknolojiyle yeni imalathaneler açmıştır.
3. Islah.ı Sanayii Komisyonu kurarak, esnaf birliklerini canlandırmaya ve onları şirketleşmeye çalışmıştır.
– Osmanlı Devleti Tanzimat fermanıyla ülkenin kalkınması için yabancı sermayeden yararlanacağını açıklamıştı. Bu yolla Osmanlı ülkesinde haberleşme ve ulaşımı geliştiren adımlar atılmıştır.
– Kırım savaşı sırasında ilk defa TELGRAF hattı döşenmiştir. Yine yeni bir teknoloji olan”demiryolu” Osmanlı ülkesine girmiştir. Verilen imtiyazlarla İngilizler Batı Anadolu hattını, Almanlarda Bağdat Demiryolunu inşa etmişlerdir.

Benzer yazılar...

3 Cevaplar

  1. Yasin dedi ki:

    Daha fazla bilgi olabilirdi kardeşim

  2. Mflfnf dedi ki:

    Zanaat ve ticaret yok lütfen onuda eklesinler

  3. Nurane dedi ki:

    Eksik bilgiler var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.