YEREL YÖNETİMLER

amf6w

a-İL ÖZEL YÖNETİMİNİN BAŞLICA ORGANLARI
1. Vali 2. İl Genel Meclisi 3. İl Daimi Encümeni

b-BELEDİYE YÖNETİMİNİN BAŞLICA ORGANLARI
1. Belediye başkanı :5 yılda bir halk tarafından seçilirler.
2. Belediye meclisi :Belediyenin genel karar organıdır. Üyeleri o yörenin halkı tarafından seçilir. Üye sayısı yörenin büyüklüğüne göre çoğalır. Belediye meclisine, belediye başkanı başkanlık eder.
3. Belediye encümeni : Belediyenin ikinci karar organıdır. Yazı işleri, hesap işleri, sağlık işleri,fen işleri,veteriner,teftiş kurulu müdürleri gibi yöneticiler belediye başkanının başkanlığında toplanır.
Önemli kararları belediye meclisi alır. Bu kararlar doğrultusunda işleri belediye encümeni yürütür. Belediyelerin bütçeleri, vali ya da kaymakam tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

BELEDİYELERİN GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:
Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilip üretilmediğini denetler.Ekonomik alanda denetleme ve fiyat tespiti yapar.
İş ruhsatları ve bina yapım belgeleri verir.
Su işleriyle ve ısınmayla ilgilenir.

c. KÖY YÖNETİMİ
Köy kanununa göre , köyler oluşturulur.
Köy kurma yetkisi iç işleri bakanlığına verilmiştir.
Köyler 442 sayılı Köy kanunu ile yönetilir.
Köy tüzel kişiliğinin organları; muhtar, köy ihtiyar heyeti ve köy derneğidir.
Muhtar köyde hem yerel yönetimin hem de özel yönetimin başıdır.
Köy ilköğretim okulu müdürü ve köy imamı köy ihtiyar heyetinin doğal üyeleridir.
Diğer üyeler 5 yılda bir seçilen üyelerdir bunlara aza da denir.
Köy yönetiminin geliri köylünün gelir durumuna göre alınan salma adındaki vergidir.
Köy halkı bazı işleri ortaklaşa çalışarak yaparlar buna imece denir.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.