REFORM

15dhcp

16. yy da Hıristiyanlığın Katolik mezhebinde yapılan düzenlemeler ve değişikliklerdir.
Reformun Sebepleri:
1. Katolik kilisesinin bozulması.
2. Kâğıt ve matbaanın etkisi ile İncil’in çeşitli dillere çevrilmesi ve İncil’de yazan ile din adamlarının söylediklerinin birbirine uymaması.
3. Rönesans’ın yaydığı özgür düşünce ortamı.
4. Fakir halkın lüks ve zenginlik içinde yaşayan kilise mensuplarına kin duyması.
Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da başladı. Daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Almanya’da Martin Luther’in yaptığı çalışmalar sonucu PROTESTANLIK adında bir mezhep kuruldu.1555 Ogsburg Barışı ile bu mezhep Alman imparatoru tarafından tanındı.İngiltere’de ANGLİKANİZM ve Fransa’da KALVENİZM gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.

Reformun Sonuçları:
1. Avrupa’da mezhep birliği bozuldu ve yeni mezhepler kuruldu.( Protestanlık, Anglikanizm ve Kalvenizm )
2. Avrupa’nın birçok yerinde eğitim ve öğretim dinin etkisinden kurtuldu. ( Laik eğitim başladı. )
3. Kilise otoritesi zayıfladı. Papaya duyulan güven azaldı.
4. Katolik kilisesi kendini ıslah etmek zorunda kaldı.
5. Skolastik düşünce yıkıldı bilimsel düşünce hız kazandı.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.