OSMANLI DEVLETİ’NİN DENİZLERDEKİ İLERLEMELERİ

9gwnyr

İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı Devleti sadece batıda ilerlemekle kalmadı doğuda,güneyde ve denizlerde de ilerlemeler sağladı.Fatih Sultan Mehmet zamanında 1477 yılında Kırım’ın alınması ile Karadeniz bir Türk denizi haline geldi.Yine Fatih zamanında 1459 yılında Cenevizlilerden Amasra ve 1460 da İsfendiyaroğulları Beyliği (Sinop) 1461 yılında ise Trabzon Rum İmparatorluğu alındı.
Ege Denizindeki Adaların Alınması:
Fatih zamanında Ege Denizi’nde İmroz,Bozcaada,Semadirek,Limni,Midilli,Taşoz ve Eğriboz Adaları ele geçirilerek Ege Denizi bir Türk denizi haline gelmiştir.1522 yılında Kanuni zamanında Akdeniz ticaretine zarar veren Rodos şövalyeleri üzerine sefer yapıldı ve Rodos alındı.Rodos’un alınmasıyla Ege Denizi’ndeki Osmanlı hakimiyeti kesinleşmiş ve Ege Denizi Türk Denizi haline gelmiştir.1533 yılında Barbaros Hayrettin Paşanın(Hızır Reis) Osmanlı Devleti’ne katılması ile Cezayir Osmanlı eyaleti haline geldi.

Preveze Deniz Savaşı: (1538)
Sebepleri:
1.Korfo Adası’nın Osmanlılar tarafından kuşatılması.
2.Alman imparatoru Şarlken’in ve Venediklilerin Osmanlıların Akdeniz’deki üstünlüğüne son vermek istemesi.
1538 yılında Andreadorya komutasındaki Haçlı donanması ile Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması arasında yapılan savaşı Osmanlı donanması kazanmıştır.
Sonuçları:
1.Bu savaş sonunda Akdeniz Osmanlı himayesine girerek bir Türk gölü haline gelmiştir.
2.1551 yılında İspanyollardan Trablusgarp alınmıştır.
3.1568 yılında Cenevizlilerden Sakız Adası alınmıştır.
1571 yılında Venediklilerden Kıbrıs alınmıştır.Böylece Akdeniz ticareti Osmanlıların eline geçti ve İnebahtı Deniz Savaşı’na zemin hazırlanmış oldu.
İnebahtı Deniz Savaşı (1571)
Sebebi: Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından alınması.
Kıbrıs’ın alınması üzerine hazırlanan Haçlı donanması ile Osmanlı donanması arasında İnebahtı Körfezi’nde yapılan savaşı Haçlı Donanması kazandı.
Hint Deniz Seferleri:
Sebepleri:
1.Portekizlilerin Hindistan ticaret yollarında egemenlik kurmaları.
2.Portekizlilerin Müslüman tüccar ve gemilerine zarar vermeleri.
3.Hint Müslümanlarının Osmanlıdan yardım istemesi.
4.Kanuninin Baharat yollarını ele geçirmek istemesi.
Tüm bu sebeplerden dolayı Kanuni Portekizliler üzerine sefere çıktı.Fakat Hint Deniz seferlerinde başarı elde edilemedi.
Hint Deniz Seferlerinde Başarısız Olunmasının Nedenleri:
1.Osmanlı Donanmasında açık denizlere dayanıklı gemilerin olmaması.
2.Hint Okyanusu’nun Osmanlı denizcileri tarafından iyi bilinmemesi.
3.Sefere gereken önemin verilmemesi.
Hint Deniz Seferleri sonucunda Yemen ve Aden kaleleri alındı.Kızıldeniz Osmanlı denetimine girdi.
Osmanlı Akkoyunlu İlişkileri ve Otlukbeli Savaşı
Osmanlı Akkoyunlu İlişkilerinin Bozulma Sebepleri
1.Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Fatih’in Anadolu’daki fetih hareketlerini engellemek istemesi.
2.Akkoyunlu Devleti’nin kendisine sığınan Karamanoğlu Beyliğini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması
3.Gücüne güvenen Akkoyunluların Sinop ve Trabzon’u Osmanlıdan geri istemesi
Tüm bu sebeplerden dolayı doğunun güvenliğini sağlamak isteyen Fatih sefere çıktı. Akkoyunlu ordusu ile Osmanlı ordusu 1473 yılında Otlukbeli Savaşı’nda karşı karşıya geldi. Yapılan savaşı Osmanlılar kazandı.
Otlukbeli Savaşı’nın Sonuçları
1.Akkoyunlu Devleti yıkıldı.
2.Doğu Anadolu’nun güvenliği sağlandı.
3.Fırat nehrine kadar olan yerler Osmanlı denetimine girdi.

Osmanlı İran İlişkileri ve Çaldıran Savaşı (1514)
Yavuz Sultan Selim Osmanlı Devleti’nin iki büyük tehlikenin tehdit ettiğini görmüştü.Bu iki tehlike II.Beyazıt döneminde Anadolu’da faaliyette bulunan Safeviler ve Memlüklüler’dir.Yavuz Sultan Selim öncelikle Anadolu’ya yönelik bu tehditleri ortadan kaldırmaya başladı ve İran üzerine sefere çıktı.
Çaldıran Savaşı (1514)
Savaşın Sebepleri
1.Şah İsmail’in Yavuz Sultan Selim’in padişahlığı sırasında tebrik için elçi göndermemesi.
2.Şah İsmail’in adamları aracılığıyla Doğu Anadolu’da ayaklanmalar çıkarması.(Şiilik faaliyetleri)
1514 yılında Çaldıran Ovası’nda Safevi Devleti ile yapılan savaşı Osmanlılar kazanmıştır.
Savaşın Sonuçları
1.Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girdi.
2.Safevilerin Doğu Anadolu’daki faaliyetleri bir süre önlenmiş oldu.
3.1515 de Turna Dağı Savaşı ile Dulkadiroğulları beyliğine son verildi.Anadolu Türk siyasi birliği tekrar sağlandı.

Kanuni Devri İran Seferleri
Sebepleri
1.Kanuninin Macaristan seferini fırsat bilen İranlıların Doğu sınırlarımızda karışıklık çıkarması.
2.İranlıların Venedik ve Avusturya ile anlaşması.
Kanuni İran üzerine çıktığı sefer sonucu Bağdat’ı ele geçirdi. ve İranlılarla 1555 yılında Amasya Antlaşması imzalandı.Bu antlaşma ile Doğu Anadolu Irak ve Tebriz Osmanlıların eline geçti.
Amasya Antlaşmasının Önemi
Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk antlaşmadır.
Amasya Antlaşması 1577 yılında bozuldu.III.Murat zamanında tekrar İran üzerine sefere çıkıldı ve 1590 yılında Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Azerbaycan,Gürcistan ve Dağıstan ele geçirildi.
Ferhat Paşa Antlaşmasının Önemi
Ferhat Paşa Antlaşması Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır.

Osmanlı Memlük İlişkileri
Yavuz’un Memlük Üzerine Sefere Çıkma Nedenleri (Mısır Seferi)
1. Yavuz’un İslam dünyasını himayesi altına almak istemesi.
2. II.Beyazıt zamanında Memlüklülerle yapılan savaşların etkisi. (Hicaz su yolları meselesi)
3. Mısır’ın zengin olması ve Baharat yollarının buradan geçmesi ve Yavuz’un bu zenginlikleri ele geçirmek istemesi.
4. Memlüklülerin elinde bulunan Mekke,Medine ve Kudüs gibi kutsal kentlerin alınmak istenmesi.
5. Memlüklülerin İran İle işbirliği yapması.
Tüm bu sebeplerden dolayı sefere çıkan Yavuz 1516 da Mercidabık Savaşı ile Memlük ordusunu bozguna
uğrattı ve Suriye ele geçirildi.Mercidabık Savaşı’ndan sonra kışı Suriye’de geçiren Yavuz tekrar Mısır’a sefere çıktı.1517 de Ridaniye Savaşı ile Memlüklüler bozguna uğratıldı ve Mısır ele geçirildi.
Memlük (Mısır) Seferinin Sonuçları
1. Suriye,Filistin,Hicaz ve Mısır toprakları Osmanlı Devleti’ne bağlandı.
2. Baharat yolu Osmanlıların eline geçti.
3. Alınan ganimetlerle Osmanlı hazinesi güçlendi.
4. Memlük Devleti ortadan kaldırıldı.
5. *** Halifelik Memlüklülerden Osmanlılara geçti Yavuz Sultan Selim’den itibaren Osmanlı padişahları halife ünvanını kullanmaya başladı.Halifelikle birlikte kutsal emanetlerde İstanbul’a getirildi.

Benzer yazılar...

1 Cevap

  1. elifcan dedi ki:

    tesekkurler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.