OSMANLI DEVLETİNİN BATIDAKİ İLERLEMELERİ

2lmanty

İstanbul Osmanlılar tarafından alındıktan sonra Balkanlarda ilerlemek için herhangi bir engel kalmamıştı.Fatih zamanında;
1459’da Belgrat hariç tüm Sırbistan alındı.
1460’da Atina dışındaki tüm Mora Yarımadası alındı.
1473’de Otlukbeli Savaşı ile Akkoyunlu Devleti ortadan kaldırıldı,ve Doğu Anadolu’nun güvenliği sağlandı.
1463’de Bosna,1479’da Hersek alındı.
1474’de Kırım’ın alınması ile Karadeniz bir Türk denizi haline gelmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman Zamanında ise;
1521’de Belgrat ele geçiriliyor.
Mohaç Meydan Savaşı (1526)
Belgrat Macarlılardan alındıktan sonra Macarlar Osmanlılara düşmanca davranmaya başladılar.Kanuni Macaristan’da tam bir bağımsızlık istiyordu. Bu nedenle 1526’da Osmanlı ve Macar orduları arasında Mohaç Ovası’nda yapılan savaşı 2 saatlik bir sürede Osmanlılar kazandı.Budin ele geçirildi ve Macaristan Osmanlı topraklarına katıldı.

Osmanlı-Fransız İlişkileri
Mohaç Savaşı’nda Fransızlara yardım edildi.Fransa ile ilişkiler gelişti.Osmanlı Devleti bu dostluğu devam ettirebilmek için Fransa ile 1535 yılında ticari bir antlaşma(kapitülasyon) imzalandı.Antlaşmaya göre;
1. Antlaşma her iki hükümdar hayatta iken geçerli olacaktı.
2. Her iki ülke birbirlerine ait denizlerde serbest ticaret yapacaktı.
3. Osmanlı topraklarındaki Fransızların hukuk sorunlarını Fransızlar takip edecekti.
Kanuni Sultan Süleyman’ın Kapitülasyonları Vermekteki Amacı
1. Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak.
2. Akdeniz ticaretini canlandırmak için.
Osmanlı-Avusturya İlişkileri
I.Viyana Kuşatması (1529)
Macaristan’ın fethinden sonra Osmanlı Devleti’nin karşısına Avusturya çıktı.Avusturya Macar topraklarının kendisine ait olduğunu iddia etti.Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu bu dönemde de Kanuni Belgrat’ı geri aldı.1529’da Viyana kuşatıldı fakat alınamadı.
Viyana’nın Alınamamasının Nedenleri:
1. Ordunun kuşatma savaşına hazır olmaması.
2. Surları yıkabilecek büyük topların getirilmeyişi.
3. Kış mevsimine yaklaşılmasından dolayı Viyana alınamamıştır.
Ferdinant Viyana kuşatmasından sonra tekrar Belgrat’a saldırıp Macar kralı olmak istedi.Bunun üzerine Kanuni tekrar sefere çıkıp Almanya’ya kadar ilerledi.1533 yılında Avusturya’nın isteğiyle İstanbul Antlaşması imzalandı.Antlaşmaya göre;
1. Ferdinant Macar kralı Yanoş’u tanıyacaktı.
2. Avusturya elindeki Macar toprakları için Osmanlı Devleti’ne vergi verecekti.
3. *** Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına eşit sayılacaktı.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.