LAİKLİK

uv4mc

– Devlet düzeni ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilme dayandırılmasıdır.
– Dine saygılıdır, din ve vicdan özgürlüğünü korur.
– Atatürk ilkelerinin en önemli öğesidir.
– Amaç ülkede birlik ve beraberlik sağlamaktır. Dinin siyasal sömürüye alet edilmemesi dine olan saygının gereğidir.
– Laik devlet anlayışında devlet vatandaşın inancına karışmaz. Bu demokrasiye de aykırıdır. Bu sebeple demokrasilerde devletin tek bir dini vatandaşlara benimsetmeye çalışması düşünülemez.
– Laiklik vatandaş inancının en sağlam güvencesidir. İnanç özgürlüğünü devlet tarafından sağlanmasıdır.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.