KARADENİZ BÖLGESİ

1z35gk3

Ülkemizin kuzeyi boyunca uzanan bölgemizdir.İsmini komşusu olduğu Karadeniz’den almıştır.Doğuda Gürcistan sınırından batıda Adapazarı Ovası’na kadar uzanır.
Bölgede Karadeniz İklimi görülür.Kışları serin,yazları ılık geçen bu ikimde her mevsim yağışlıdır.En fazla yağış Sonbaharda en az yağış ise İlkbaharda düşer.Türkiye’de ormanın en fazla olduğu bölgemizdir.Nadasa bırakılan toprakların en az olduğu bölgemizdir.Çünkü her mevsim yağış alır.Her mevsim yağışlı olmasından ve toprak yapısının killi olmasından dolayı heyelan ve toprak kaymalarının en fazla görüldüğü bölgemizdir.Balıkçılığın en fazla yapıldığı bölgemizdir.Kendi içinde üç farklı bölüme ayrılmıştır.
1.Batı Karadeniz Bölümü
2.Orta Karadeniz Bölümü
3.Doğu Karadeniz Bölümü
Karadeniz Bölgesi doğusu ile batısı arasında en çok yerel saat farkı yaşanan bölgemizdir.

Batı Karadeniz Bölümü: Bölüm Kızılırmak deltasının batısından Adapazarı Ovası’na kadar devam eder.
Yer şekilleri: Bölüm genel olarak dağlıktır.Dağlar denize paralel olarak uzanır.Küre dağları,Bolu dağları,Ilgaz dağları,Köroğlu dağları bölümün önemli dağlarıdır. Düzce,Kastamonu ve Bolu Ovaları bölümün önemli ovalarıdır.
Akarsular: Sakarya ırmağı,Devrez çayı,Gök ırmak,Yenice(Filyos) ve Bartın çaylarıdır.
Not: Bartın çayı ülkemizde üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsudur.
Gölleri: Abant ve Yedi göller bu bölümde yer alır.
İklim: Bölümde Karadeniz İklimi görülür.Kıyı kesimde dağlar kıyıya paralel uzandığından ve hemen kıyıdan itibaren uzandığından kıyı kesim bol yağış alır ve Türkiye’nin en ormanlık alanıdır.Bitki örtüsü yağışa bağlı olarak ormandır.
Nüfus: Yurdumuzun sık nüfuslu yerlerindendir. Zonguldak çıkarılan taşkömürü sayesinde sık nüfuslanmıştır ve göç almaktadır.Karabük,Bartın,Sinop,Bolu,Kastamonu diğer önemli şehirleridir.
Sinop Karadeniz kıyılarının tek doğal limanına sahip şehri olmasına rağmen çevrenin dağlık olması şehrin iç bölgelerle olan ulaşımını zorlaştırmış ve şehrin gelişmesini engellemiştir.
Tarım Ürünleri:Kıyı kesimlerde mısır iç kesimlerde ise buğday ekilir.Pirinç(Tosya ve Boyabat),şekerpancarı(Kastamonu), tütün,keten-kenevir(Kastamonu ve Sinop) diğer önemli tarım ürünleridir.
Hayvancılık: Kıyı kesimlerde balıkçılık,iç kesimlerde büyük ve küçükbaş hayvancılık,Bolu’da ise kümes hayvancılığı yapılmaktadır.
Madenler: (Kastamonu)Küre’de bakır,Zonguldak’ta taşkömürü çıkarılmaktadır.
Sanayi: Ereğli ve Karabük’te demir-çelik fabrikaları,Çaycuma’da kâğıt fabrikası,Bolu, Kastamonu,Bartın ve Düzce’de kereste fabrikaları önemli sanayi kollarıdır.
Turizm: Abant,Yedi göller milli parkı Bolu(Kartal kaya) dağ turizm merkezi,Safranbolu evleri önemli turizm yerleridir.

Orta Karadeniz Bölümü: Bölüm Melet Çayı’nın batısından Sinop’un doğusuna kadar uzanır.Karadeniz Bölgesi’nin en küçük bölümüdür. Karadeniz Bölgesi’nin yeryüzü şekilleri en sade ve yükseltisi en az olan bölümüdür.
Dağlar: Canik dağları.Bölümdeki dağların Yeşilırmak ve kolları tarafından parçalanmış olması ve bölümün genel yükseltisinin az olmasından dolayı iç kesimlerle ulaşımı kolaydır.
Akarsular:Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın kolları önemli akarsularıdır.
Delta Ovaları: Kızılırmak üzerinde Bafra delta ovası,Yeşilırmak üzerinde Çarşamba delta ovası. Delta ovaları akarsuların denize döküldükleri yerde içinde taşıdıkları verimli mineralleri biriktirmeleri ile oluşur ve verimli tarım alanlarıdır.
İklim: Dağların akarsularla parçalanması sonucu Karadeniz’in yağışlı ve ılıman etkisi iç kesimlere kadar sokulabilmiştir.Bu nedenle bölümün kıyı kesimiyle iç kesimleri arasında sıcaklık ve yağış farkı fazla değildir.Yıllık yağış miktarı Doğu ve Batı Karadeniz Bölümlerine göre daha azdır.Bölümde ormanlar daha azdır.İç kesimlerde bozkırlar yayındır.Bu bölümün bölgenin diğer bölümlerine göre az yağış almasının nedeni yükseltisinin az olması ve akarsularının açtığı vadiler sayesinde yağışın iç kesimlere kadar yayılmış olmasıdır.
Nüfus: Bölgenin önemli tarım alanları bu bölümde olduğundan nüfus kıyıdaki ve iç kesimdeki verimli ovalarda toplanmıştır.Samsun bölümün ve bölgenin en önemli liman kentidir.Amasya,Ordu,Çorum ve Tokat diğer önemli şehirlerdir.
Tarım Ürünleri: Kıyı kesimde tütün ve mısır,iç kesimlerde ise şekerpancarı,tahıl,sebze ve meyve yetiştirilir.Ayrıca çeltik,ayçiçeği,soya fasulyesi ve fındık yetiştirilir.
Sanayi:Samsun’da Karadeniz Bakır İşletmeleri,Samsun ve Tokat’ta sigara fabrikaları,Turhal,Suluova ve Çorum’da şeker fabrikaları,Orduda fındık işleyen fabrikalar.
Madenler: Merzifon,Havza ve Çeltek’te linyit
Turizm:Samsun fuarı,Amasya’daki kaya mezarları.

Doğu Karadeniz Bölümü: Gürcistan sınırından başlayarak Ordu’nun doğusundaki
Melet Çayı’na kadar devam eder.
Yer şekilleri: Karadeniz Bölgesi’nin en dağlık ve en engebeli bölümüdür.Bölümdeki dağlar iki sıra halinde ve kıyıya paralel olarak uzanır.
Dağlar: Giresun Dağları,Rize Dağları,Yalnız çam Dağları,Mescit Dağları,Kop ve Çimen Dağları.
Geçitler: Rize dağları üzerinde Kalkanlı geçidi,Kop dağları üzerinde Kop geçidi,Zigana dağları üzerinde Zigana geçidi.
İklim: Bölgenin kıyı kesiminde Karadeniz İklimi etkilidir.Yurdumuzun en çok yağış alan yeri olan Rize bu bölümdedir.Bitki örtüsü kıyı kesimde gür ormanlar,iç kesimlerde ise karasal iklime bağlı olarak bozkırlardır.
Akarsular: Çoruh ırmağı ve Kelkit çayıdır.Çoruh ırmağı sınırlarımızdan doğup topraklarımız dışında denize dökülmektedir.
Gölleri: Tortum ve Sera gölleri bu bölümde yer alan ve heyelan sonucu oluşmuş göllerdir.
Not: Doğu Karadeniz Bölümü’ndeki Çoruh-Kelkit çukurluğu yurdumuzun en hareketli deprem kuşağı üzerindedir.Ayrıca bölümde heyelan ve sel olayları da sık görülmektedir.
Tarım Ürünleri: Çay(Rize),fındık(Ordu-Giresun arası),tütün ve mısır.
Not: Ülkemizdeki çayın tamamı bu bölümde üretilmektedir.Üretilen çayla ÇAYKUR tarafından işlenmektedir.Fındık üretiminin de büyük bir kısmı buradan sağlanır,fındık üretiminde dünyada birinci sıradayız.Üretilen fındık da FİSKOBİRLİK tarafından işlenmektedir.
Madenler: Artvin(Murgul) bakır
Nüfus: Kıyı kesimde dağınık yerleşme,iç kesimlerde toplu yerleşme görülür.Trabzon, Giresun,Rize,Artvin,Bayburt,Gümüşhane bölümün önemli şehirleridir.
Turizm: Trabzon yakınlarındaki Sümela Manastırı,Atatürk Köşkü ve yayla turizmi bu bölümdeki önemli turizm değerleridir.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.