AYDINLANMA ÇAĞI

2usy2w0

17. ve 18. yy da Avrupa’da ortaya çıkan ve her konuda aklın ön plana çıktığı, buna bağlı olarak felsefe ve bilimde büyük gelişmelerin yaşandığı döneme aydınlanma çağı denir. Aydınlanma çağının ortaya çıkmasında Rönesans ve Reform hareketleri ile kâğıt ve matbaanın kullanılması etkili olmuştur. Bu dönemde akılcılık ve bilimsellik, deney ve gözlem ön plana çıkmıştır.
Bu dönemde Newton matematik ve fizik alanında, Kopernik coğrafya alanında, Galile fizik alanında, Jan Jak Russo edebiyat alanında Mozart müzik alanında çalışmalarda bulunmuştur.
Aydınlanma çağı sanayi inkılabı ve Fransız İhtilâlinin ortaya çıkmasında etkili oldu.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.