İÇ ANADOLU BÖLGESİ

30c6n84

Yurdumuzun doğu Anadolu Bölgesi’nden sonra ikinci büyük bölgesidir.Orta Anadolu Bölgesi olarak da bilinmektedir.Buğdayın ve şekerpancarının en fazla yetiştirildiği bölgemizdir.Küçükbaş hayvancılığın en fazla yapıldığı bölgemizdir.Ülkemizin en az yağış alan bölgesidir.Kendi içinde dört farklı bölüme ayrılır.
1.Konya Bölümü
2.Yukarı Sakarya Bölümü
3.Orta Kızılırmak Bölümü
4.Yukarı Kızılırmak Bölümü
1.Konya Bölümü: İç Anadolu Bölgesi’nin güneyini oluşturur.
Dağlar: Karacadağ ve Karadağ bölümün sönmüş volkanik dağlarıdır.
Ovalar ve Platolar: Konya Ovası,Obruk Platosu,Cihanbeyli Platosu’dur.
İklim: Karasal İklime sahiptir.İç Anadolu Bölgesi’nin en az yağış alan bölümüdür.Tuz Gölü ve çevresi ülkemizin en kurak yerlerindendir.Bölümde en yaygın bitki örtüsü bozkırdır.
Göller: Tuz Gölü,Akşehir ve Eber gölleridir.
Nüfus: Çoğu Toros dağlarında toplanmıştır.Bölümün en önemli yerleşim merkezi Konya’dır.Konya önemli yolların kavşağında kurulmuştur.Aksaray ve Karaman diğer önemli şehirleridir.
Tarım: En fazla buğday üretilir.Yurdumuzun buğday üretiminde Konya’nın büyük payı vardır.Bölümde arpa da yaygındır.Sulanabilen arazilerde ise şekerpancarı üretilir.
Hayvancılık: Bozkırlar geniş alan kaplar.En çok küçük baş hayvan,koyun ve tiftik keçisi beslenir.
Sanayi: Konya’da önemli sanayi kuruluşları bulunmaktadır.Bunlar besin sanayii,çimento,dokuma,makine ve tarım aletleri sanayiidir.
Turizm: Konya’da Selçuklu ve Osmanlılardan kalma çok sayıda tarihi eser,Konya’da Mevlana Müzesi,Karatay Medresesi,Akşehir’deki Nasrettin Hoca Türbesi önemli turizm değerleridir.

2.Yukarı Sakarya Bölümü: Bölgenin kuzeybatı kesimini oluşturur.
Dağlar: Sündiken dağları,Köroğlu dağları,Elmadağ ve İdris dağı bölümdeki dağlardır.
Ovalar: Ankara,Eskişehir ve Çubuk ovaları
Platolar: Haymana Platosu
İklim: Karasal bir iklime sahiptir.Konya Bölümü’ne göre daha yağışlıdır.En yaygın bitki örtüsü bozkırdır.
Akarsular: Sakarya’nın kolları olan Porsuk ve Ankara çaylarıdır.
Göller: Eymir ve Mogan gölleri
Nüfus: İç Anadolu Bölgesi’nin en sık nüfuslu bölümüdür.Ankara bölümün en önemli şehridir.Diğer yerleşim merkezi Eskişehir’dir.
Sanayi: Ankara’da şeker,çimento,uçak,traktör ve besin başta olmak üzere çeşitli sanayi kuruluşları vardır.Ankara’da çok sayıda üniversite bulunmaktadır.Eskişehir’de lokomotif,şeker,uçak,besin,çimento fabrikası önemli sanayi kollarıdır.
Tarım: Yurdumuzda şekerpancarı üretiminin en yoğun yapıldığı bölümdür.Ayrıca buğday,baklagiller,sebze ve meyveler önemli tarım ürünleridir.
Hayvancılık: Halkın geçim kaynağıdır.Koyun,tiftik keçisi beslenir.Tiftik keçisinin anavatanı Ankara’dır.
Madenler: Linyit,krom,lületaşı.
Turizm: Anıtkabir,Çankaya Atatürk Köşkü,Etnografya ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile tarihi Gordion şehri önemli turizm değerleridir.

3.Orta Kızılırmak Bölümü: Bölgenin orta kesimini oluşturur.
Dağlar: Erciyes,Melendiz,Hasan dağları.
Platolar: Bozok platosu.
Ovalar: Kayseri ve Develi ovaları
İklim: Bölümde karasal iklim etkilidir.Yaygın bitki örtüsü bozkırdır.Ancak yüksek yerlerde seyrek ormanlara rastlanır.
Akarsular: Kızılırmak
Göller: Seyfe Gölü
Nüfus: Nüfus güneyde toplanmıştır.Kayseri bölümün en önemli şehridir.Bu kent önemli bir ticaret,sanayi ve kültür şehridir.Niğde,Nevşehir,Yozgat,Çankırı,Kırşehir diğer önemli şehirlerdir.
Sanayi: Kayseri’de şeker,halı,meyve suyu,sucuk ve pastırma fabrikaları ile,Kırıkkale’de silah,cephane fabrikaları bölümün önemli sanayi kuruluşlarıdır.
Rafineriler: Kırıkkale’de ORTA ANADOLU petrol rafinerisi bulunmaktadır.
Tarım: Buğday ve şekerpancarı ekim alanları ile üzüm bağları yaygındır.
Madenler: Çinko ve demirdir.
Turizm: Ürgüp ve Nevşehir çevresindeki peri bacaları ile Aksaray yakınlarındaki Ihlara Vadisi,Hacı Bektaş Veli türbesi önemli turizm değerleridir.

4.Yukarı Kızılırmak Bölümü: Bölgenin doğu kesimini oluşturur.
Dağlar: Akdağlar,Çamlıbel,Hınzır ve Tecer dağları.
İklim: Bölümde yükseltisi fazla olduğu için bölgenin diğer bölümlerine göre karasal iklim sert geçer.Kar yağışları ve don olayları sık görülür.
Nüfus: Nüfus seyrek ve büyük yerleşim merkezleri azdır.Bölümün en büyük yerleşim merkezi ise Sivas’tır.
Sanayi: Çimento,demiryolu,süt işleme,yem fabrikaları ve et kombinaları önemli sanayi kuruluşlarıdır.
Tarım: Tarım en önemli geçim kaynaklarındandır.Buğday,arpa,şekerpancarı ile çeşitli sebze ve meyveler önemli tarım ürünleridir.
Hayvancılık: Bölümde en çok koyun,keçi ve sığır beslenir.
Madenler: Demir,krom ve linyittir.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.