0

MACARLAR

– IX. yy da Peçenekler tarafından batıya itilmişlerdir. – 896’da bu günkü Macaristan’a geldiler. – 1000 yılında Katolik mezhebini benimseyerek Hıristiyanlaştılar.

0

PEÇENEKLER

– Hiçbir zaman devlet olamamışlardır. – Peçeneklerin bir kısmı Bizans hizmetine girmişleridir. – Volga ve Tuna arasına yerleştiler. – Ruslarla 150 yıl mücadele ettiler. – Bizans ile ittifak yapan Kumanlar tarafından yıkıldılar.

0

UZLAR ( OĞUZLAR )

– Kalabalık Oğuz kitlelerini bir kısmıdır. – 1064’de bir kısmı Balkanlardan geçmiş bir kısmı da Ukrayna’da kalmıştır. – Peçenekler ile mücadele etmişlerdir. SABARLAR TÜRGİŞLER KIRGIZLAR KARLUKLAR KIPÇAKLAR AKHUNLAR İSKİTLER ( SAKA TÜRKLERİ )

0

DEVLET, DEMOKRASİ, ANAYASA,

KAVRAMLAR Devlet : Bir vatan üzerinde yaşayan insan topluluğunun beraber ve bir düzen içerisinde yaşamak amacıyla kurduğu örgütlenmeye devlet denir. Devleti Meydana Getiren Unsurlar: Vatan, millet ve egemen kuvvettir. Demokrasi : Halkın kendisini yönetecek...

0

İL YÖNETİMİ

İl yönetimi ;merkezi yönetime bağlı illerle bu illere bağlı ilçeler,ilçelere bağlı bucak ve köylerden oluşur. Ayrıca ,nüfusu köyden fazla ,ilçeden az belediye yönetimi bulunan ve “Belde” adını alan yönetim birimleri bulunur. -Her ilin başında...

0

YEREL YÖNETİMLER

a-İL ÖZEL YÖNETİMİNİN BAŞLICA ORGANLARI 1. Vali 2. İl Genel Meclisi 3. İl Daimi Encümeni b-BELEDİYE YÖNETİMİNİN BAŞLICA ORGANLARI 1. Belediye başkanı :5 yılda bir halk tarafından seçilirler. 2. Belediye meclisi :Belediyenin genel karar...

0

SOSYAL HAKLAR

Toplum yaşamında herkese insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi, sağlamayı amaçlayan haklardır. Sosyal haklardan başlıcaları; ailenin korunması, eğitim ve öğrenim hakkı, sağlık, çevre ve konut hakkı, gençliğin korunması ve sporun desteklenmesi, tarih, kültür ve...

0

EKONOMİK HAKLAR

Devlet güçsüzleri, güçlüler karşısında korumak gerçek eşitliği ve toplumsal dengeyi sağlamak amacıyla vatandaşlara ekonomik haklar tanımıştır. Çalışma hakkı, tüketici hakları gibi haklar başlıca ekonomik haklardır. Bir Ülkede Ekonomik Haklar Eşitlikle Korunamadığında Şu Sorunlar Ortaya...

0

SİYASAL HAKLAR

Vatandaşların ülke yönetimine katılmasını sağlayan haklara siyasal haklar denir. Seçme ve seçilme hakkı, vatandaş olma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, dilekçe hakkı başlıca siyasal haklardır. Bir ülkede siyasal haklar eşitlikle korunduğunda şu faydalar sağlanır:...