Osmanlı’da Bilim Sanat Edebiyat

Bilim ve Kültür • Fatih döneminde ünlü matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu İstanbul’ a getirilmiştir. • Kanuni Döneminde Piri Reis Kitab-ı Bahriye ile Coğrafya kitabı yazmış ve dünya haritasını çizmiştir. Aynı dönemde Seydi...

Osmanlı Devletinde Eğitim

• Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlet olduğundan eğitim birliğini sağlayamamıştır. • Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde, temel bilim kurumu medreseydi. Burada hem akli, hem de nakli ilimler okutuluyordu. Nakli ilimler, İslâm dinine ilişkin bilgilerdir....

Osmanlı Devletinin Mali Yapısı

• Osmanlı Devleti ilk mali teşkilatlanmasını sınırların genişlemesine paralel olarak I. Murat Döneminde oluşturmuştur. • İlk para Osman Bey Döneminde basılmıştır. • Orhan Bey Döneminde akçe denilen ilk gümüş para basılmıştır. İlk altın para...

Osmanlı Devletinde Askeri Teşkilat

• Osmanlı Devletinin sınırlarının genişlemesine paralel olarak düzenli orduya geçildi. • İlk düzenli ordu Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem adıyla kuruldu. • I. Murat Döneminde Pençik Sistemine geçildi. Yeniçeri Ocağının temelleri atıldı. 1....

II. BEYLİKLER DÖNEMİ BİLİM VE SANAT

• II. Beylikler Dönemi 1243 Kösedağ Savaşından sonra ortaya çıkmıştır. • Anadolu beylikleri döneminde özellikle Konya, Kayseri ve Kastamonu birer bilim ve sanat merkeziydi. Bilimler arasında en çok tıp gelişmişti. • Hacı Paşa bu...

I. Anadolu Beylikleri Dönemi Mimari Eserler

Danişmentliler Dönemi 1080–1178 (Sivas-Kayseri-Malatya-Tokat-Amasya-Çankırı-Kastamonu) • Niksar ve Kayseri Ulu Camii • Kayseri Kölük Camii • Melik Danişment Gazi Kümbeti • Emir Gazi Kümbeti • Tokat-Niksar Yağıbasan Medreseleri Saltuklular Dönemi ( 1072–1202 ) (Erzurum) •...

Türkiye Selçuklularında Kültür ve Medeniyet

Yönetim ve İdare • Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı geçerliydi. • Hâkimiyet alametleri içerinde para basma, hutbe okutma, nevbet (marş) , tuğ ve bayrak vardır. • Atabeylerin yetkileri kısıtlı olduğundan merkezi otorite bozulmamıştır. •...

(Anadolu) Türkiye Selçuklu Devleti 1078–1308

I. Kılıçaslan Dönemi Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznikmerkezli kurulan bir beyliktir. • Çaka Beyliğine son verdi. • I. Haçlı seferini karşıladı. Saldırı karşısında geri çekildiğinden dolayı merkezi Konya’ya taşımıştır. I. Mesut Dönemi • 1116...

Timur İmparatorluğu

• Timur Çağatay ülkesini ele geçirerek Semerkant’ta devlet kurdu. • Timur, Altınorda Devletini (1395) ve Osmanlı Devletini (1402) Ankara Savaşı mağlup etmiştir. • Altınorda Devletinin yıkılmasıyla Rusya güçlenmeye başlamıştır. • Altınorda’nın yıkılmasıyla Sibirya (Küçüm),...

Moğol (Cengiz) İmparatorluğu

• Moğol İmparatorluğu Cengiz Han tarafından Karakum’da kurulmuştur. • Cengiz Han’ın 1227’de ölmesiyle imparatorluk dört devlete ayrıldı. • Kubilay Hanlığı: Moğolistan ve Çin’de kuruldu. • Çağatay Hanlığı: Türkistan’da kuruldu.(Timur) • Altınorda Hanlığı: Cuci’nin oğlu...