Reklam
I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ ( 1876-78 ) ISLAHATLARI
Meşrutiyetin İlan Nedenleri
- Genç Osmanlıların yürüttüğü faaliyetler
- Avrupalıların içi işlerine karışmasına engel olmak istenmesi.
- Azınlıklara haklar vererek onların devletten kopmalarına engel olmak istenmesi.
- İstanbul Konferansı’ndan lehte bir karar çıkarabilmek için.

Not: Meşrutiyet 23 Aralık 1876’da ilan edildi. 20 Mart 1877’de Meclis- i Mebusan toplandı. Meşrutiyet Avrupa’da beklenen ilgiyi görmedi.

I. Meşrutiye’in Getirdiği Yenilikler

- Halk dolaylı da olsa ilk kez padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etti.
- Osmanlı Devleti ilk kez anayasa ilan etti ve parlamenter sisteme geçti.
- Kanun-ı Esasi Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
- Padişahın yetkileri meclisten daha üstün tutulmuş ve meclis danışma meclisi konumuna düşürülmüştür.

Kanun-ı Esasinin Esasları

- Yürütme görevi, padişah başkanlığında “Vekiller Heyeti”’ne aittir( Bakanlar Kurulu).
- Yasama yetkisi, “ Ayan” ve “ Mebusan Meclisi’ne” aittir.
- Seçimler 4 yılda bir yapılır.
- Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından atanır.
- Meclisi açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.

NOT : II. Abdülhamit, Doksan Üç Harbini bahane göstererek meclisi kapatmıştır. Bu dönemde meydana gelen bazı gelişmeler ise şunlardır:
- Duyun-u Umumiye İdaresi kurulmuştur. 1881
- Sanayi-i Nefise Mektebi açılmıştır. ( Güzel Sanatlar ) 1881.

 
Bugün1657
Dün2830
Bu Ay16161
Toplam7947477
Şu anda 136 konuk çevrimiçi