Reklam
ATATÜRK'ÜN YAPTIĞI YENİLİKLER

Anayasa

• Devletin yönetim biçimini gösterir.

• Yasama,yürütme ve yargının nasıl kullanacağını gösterir.

• Vatandaşların temel hak ve görevlerini gösterir.

• Devletin temel kanunudur.

• Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.

• 20 ocak 1921'de TBMM'si ilk anayasasını kabul etti.

• Daha sonra başka anayasalar hazırlandı.

Türk Medeni Kanunu

• Kişilerin hakları,borçları,aile kurması,boşanma miras işleri medeni kanuna göre olur.

• Cumhuriyetten önce medeni kanun yoktu.

• İsviçre medeni kanunu örnek alındı.

• TBMM 4 ekim 1926'da medeni kanunu kabul etti. Bu kanuna göre:

• Resmi nikah ve tek eşle evlilik getirildi.

• Evlenme,boşanma ve mirasta kadın erkek eşitliği getirildi.

Milli EğitimKadın Hakları

• Eğitimin amacı cehaleti ortadan kaldırmaktır.

• Atatürk,eğitimin çağdaş olmasını istemiştir.

• Anayasamıza göre,kuz ve erkek öğrenciler için ilköğretim zorunludur.

• Okullarda karma eğitim yapılır.

• Atatürk'e göre"kadınlarını eğitmeyen toplum yükselemez.

• Çağımız bilgi çağıdır.

Öğretim Birliği

• Osmanlı devleti zamanında medrese ve okul diye iki ayrı eğitim kurumu vardı.

• TBMM 3 mart 1924'te öğretim birliği kanununu kabul etti.

• Bu kanuna göre;

• Tüm okullar milli eğitim bakanlığına bağlandı.

• Medreseler kapatıldı.

• Eğitim sistemimiz laikleştirildi.

Yeni Harflerin Kabulü

• Cumhuriyetten önce Arap harfleri kullanılıyordu.

• Okuma yazma öğrenmek çok zor oluyordu.

• Türk dilinin yapısına uygun ve öğrenmesi kolay olan Latin harfleri hazırlandı.

• 1 kasım 1928'de TBMM yeni Türk harflerini kabul etti.

• Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak için, Atatürk Türk dil kurumunu kurdurttu.

Toplumsal Alanda İnkılaplar

• Kıyafette yenilik.

• Takvim,saat ve ölçülerde yenilikler.

• Soyadı kanunu(1934).

• Türk kadınına verilen haklar.

Kadın Hakları

• İlk Türk devletlerinde kadın ve erkekler eşitti.

• Osmanlı devletinde kadınlar bir çok haklarını kaybetti.

• Medeni kanun ile kadın erkek eşitliği sağlandı.

• Kadınlara 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı verildi

Ekonomik Alanda

• 1923'te İzmir'de iktisat kongresi toplandı.

• Aşar vergisi kaldırıldı.

• 1926'da kabotaj kaldırıldı.

• Bankacılık geliştirildi.

• Kooperatifçilik ve makineleşme gelişti.

• Kapitülasyonlar kaldırıldı.

• Fabrikalar kuruldu.

• MTA kuruldu.

Milli Güç Unsurları

• Siyasi güç

• Ekonomik güç

• Askeri güç

• Sosyo kültürel güç

Eğitim Alanında

• Öğretim birliği sağlandı.

• Öğretim yaygınlaştırıldı.

• Yeni Türk harfleri kabul edildi.

• Karma eğitim kabul edildi.

• Kızların okula gitmesi sağlandı.

 


 
Bugün2779
Dün3882
Bu Ay36120
Toplam7967436
Şu anda 62 konuk çevrimiçi