Kategori: İNKILAP TARİHİ DERS NOTLARI

3

II. Dünya Savaşı 1939-1945

Sebepler ve Siyasi Gelişmeleri • 1925’te imzalanan ve Almanya’nın etrafındaki devletlere saldırmayacağını taahhüt ettiği Lokarno Antlaşmasını takiben Türkiye’nin de 1929’da katıldığı 1928 Kellog Paktı barışı tam anlamıyla sağlayamamıştı. • Almanya’da 1933’te Adolf Hitlerin Nazi...

0

Hatay (Sancak) Sorununun Çözülmesi (30 Nisan 1939)

Türkiye-Suriye sınırı 20 Ekim 1921’de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile çizilmiş ve Hatay’ın Fransa yönetimine kalması kabul edilmişti.( Hatay’ın özel yönetimi vardı) 1936’da Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimine son verince, Hatay sorunu yeniden...

0

Sadabat Paktı (Antlaşması) 1937

• İtalya’nın 1935 yılında Habeşistan’ı işgal etmesi ve Doğu Akdeniz üzerindeki emellerini açıkça belirtmesi üzerine Türkiye, Orta Doğu’da bulunan devletler ile bir ittifak kurma konusunda harekete geçti. • 8 Temmuz 1937’de Tahran’da İran, Irak,...

0

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi 1936

• 1935’te İtalya’nın, Milletler Cemiyeti üyesi Habeşistan’ı işgal etmesi ve buna Milletler Cemiyetinin sessiz kalması sonucunda Akdeniz’de güvenlik tartışmaları başlamıştır. • Ayrıca İtalyan Faşist lider Benito Musolini ‘’İtalya’nın çıkarları Akdeniz ve Ortadoğu’dadır‘’ açıklaması bölge...

0

Balkan Antantı Paktı (Antlaşması) 9 Şubat 1934

• Birinci Dünya Savaşı galip devletleri Versailles, Saint Germain, Triyanon, Nevilley Antlaşmaları ile sağlanan durumun korunmasına çalışarak anti revizyonist (değişimci) grubu meydana getirmişlerdi. • Buna karşılık Almanya ve Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden olmasına...

0

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üye Olması 1932

• Milletler Cemiyeti ABD Başkanı tarafından Wilson prensiplerinde gündem edilmiş, 1920’de ise fiilen kurulmuştur. Ancak İngiltere ve ABD güdümünde kalmıştır. Musul sorununda taraflı davranmıştır. • Ancak Dünya barışına katkı sağlamak isteyen Türkiye uluslar arası...

0

Yabancı Okullar Sorunu 1926

• Lozan Antlaşmasında Yabancı Okullarda Türkçe tarih ve Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi kararlaştırılmıştı. • 1926 Maarif teşkilatıyla ilgili kanunun çıkmasıyla birlikte yabancı okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi...

0

Nüfus Mübadelesi (Etabli Sorunu) 1923-1930

• Lozan Antlaşmasında Türkiye ve Yunanistan Rum ve Türk nüfusunun yer değiştirmesi hususunda karar varmıştı. Batı Trakya Türkleri ve İstanbul’da bulunan Rumlar hariç Türk ve Rum nüfus yer değiştirecekti. • Yunanistan, İstanbul’da çok sayıda...

0

Musul Sorunu 1924-1926

• Türkiye Lozan Antlaşmasında Musul sorununun Türk İngiliz ilişkilerine bırakılmasını, sorunun 9 ay içinde çözülememesi durumunda konunun Milletler Cemiyetine havale edilmesini kabul etti. • İngiltere’yle Musul meselesi Haliç Konferan-sında görüşülmüştür. • İngiltere Türkiye’yi 9...

0

Yabancı gözüyle Atatürk

Atatürk ile ilgili pek çoğumuzun bilmediği gerçekler; 1. Atatürk’ün dünyada ‘başöğretmen’ sıfatlı tek lider olduğunu, 2. Bir geometri kitabı yazdığını. Üçgen, açı, dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin (Türkçe) isim babasının bu yazdığı...