Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

2hyvvy1

Bedir Savaşı (624)
Hicretten sonra Müslümanların Mekke de kalan mallarının yağmalanması üzerine savaş başladı. Müslümanlıların Mekkelilere karşı kazandığı ilk zaferdir. Esir alınan Mekkeliler on müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakıldı. Şam ticaret yollarının egemenliği, kısmen Müslümanların eline geçti.
Uhut savaşına neden oldu.

Uhut Savaşı (625):
Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını almak istemesinden dolayı savaş yapılmıştır. Hz. Muhammed’in emirlerine
uymayan okçular yenilgiye yol açtı. Böylelikle peygambere itaatin önemi ortaya çıktı. Savaş sonunda Yahudilerin bir kısmı Medine’nin dışına çıkarıldılar.

Hendek Savaşı (627):
Mekkelileri Müslümanları yok etmek istemelerinden dolayı savaş çıkıyor. Müslümanlar Selman-ı Farisi’nin önerisi ile çevrelerine hendek kazarak savunma savaşı yapıyorlar. Savaş sonunda müşrikler yenilmişler ve böylece Müslümanları yok edemiyeceklerini anlamışlardır. Bu savaş Mekkelilerin Müslümanlar üzerine son seferidir. Bu savaştan sonra, Müslümanlar taarruza geçmiştir. Ayrıca savaştan sonra ilk İslam Hastahanesi kurulmuştur.

Hudeybiye Anlaşması (628):
Hz. Muhammed hac vazifesini yapmak için Mekke’ye doğru hareket eder. Müşrikler peygamberimizi Mekke’ye almayarak Hudeybiye antlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşmanın önemi şudur :Bu anlaşma ile Mekkeliler ilk kez Müslümanları hukuken tanıdılar. Müslümanların aleyhine gözükse de sonra Müslümanların lehine sonuçlanmıştır.

Hayber’in Fethi (629):
Medine den gönderilen Yahudilerin olumsuz faaliyetleri üzerine Hayber alınmıştır. Böylece Şam ticaretyolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Hayber Müslümanların ilk fethidir. İlk kez haraç alınmıştır.

Mute Savaşı(629):
Bizansa karşı yapılan ilk savaştır.

Mekke’nin Fethi (630):
Hz. Muhammed Mekkelilerin Hudeybiye Anlaşmasını bozması üzerine Mekke’yi fethetti. böylece Mekke Müslümanların eline geçti. Kabe putlardan temizlendi. Mekke’nin fethi Arap Yarımadasında olacak fetihleri
kolaylaştırmıştır.

Huneyn Savaşı (630):
Mekke’den kaçan putperestlerin Taif Yahudileri ile birleşip Mekke’yi geri almak istemeleri sonucunda yapıldı. Savaşı sonunda Taif kuşatılmış ise de alınamamıştır. Ancak bir yıl sonra kendiliğinden teslim olmuştur.

Tebük Seferi(631):
Bizans İmparatorunun Arabistan üzerine sefere çıktığı haberinin alınması üzerine bu sefer düzenlendi. Fakat
asılsız olduğunu öğrenerek geri dönmüştür.Bu sefer Peygamberimizin son seferidir

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.