TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

14o408n

Amaçları

1. Türk toplumunu batılı toplumlarla aynı amaçlar doğrultusunda yönlendirmek.
2. Toplumsal alanda laikleşmeyi sağlamak.
3. Soy ve mesleklerden doğan ayrıcalıkları ortadan kaldırmak.
4. Resmi kayıtların daha düzenli tutulmasını sağlamak.
5. Ekonomik alanda da batılılaşmayı sağlamak.

İnkılaplar

1. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması – 30 Kasım 1925
2. Kılık- kıyafetin düzenlenmesi – 25 Kasım 1925
• Bu kanunla fes yerine şapka giyilmesi kabul edildi.
• 1934’de dini kıyafetlerin giyilmesi ile ilgili kanun kabul edildi.
• Kadınların kıyafetleri ile ilgili herhangi bir kanun çıkarılmadı.
3. Soyadı Kanunun Kabulü – 21 Haziran 1934
• Nüfus işleri, tapu, alım-satım ve miras işlerinde kolaylık sağlandı.
• Aynı yıl çıkarılan bir başka yasayla ağa, paşa, bey, hacı, hoca vs. gibi unvanlar kaldırıldı.
• 24 Kasım 1934’te M. Kemal’e Atatürk soyadı verildi.
4. Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması
• Uluslar arası ekonomik işlerde uyum sağlamak için çıkarıldı.
• Hafta sonu tatili Cuma’dan Pazara alındı – 1935

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.