OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELME DEVRİ

2aj96d2

II. MEHMET ( FATİH ) DÖNEMİ – 1451 / 1581
İstanbul’un Fethi – 29 Mayıs 1453
Nedenleri:
1. Dini Nedenler : Hz. Peygamber’in fethi övmesi, İstanbul’un Ortodoksların merkezi olması.
2. Ekonomik Nedenler: İstanbul’un kara ve deniz ticaret yolları üzerinde olması.
3. Siyasî Nedenler: Bizans’ın sürekli Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu Beylerini Osmanlı aleyhine kışkırtması. Bizans’ın Avrupa’yı Osmanlıya karşı kışkırtması. Osmanlı Devleti’nin İslam Dünyasında prestijini korumak ve arttırmak istemesi.
4. Stratejik Nedenleri: İstanbul’un Osmanlı toprakları arasında kalması.
5. Askeri Nedenleri: Avrupa’ya ilerleyişin Bizans’ın tehdidi olmadan yapılmak istenmesi.

Türk Tarihi Açısından Sonuçları
1. Osmanlı Devleti merkeziyetçi, mutlak bir imp. Haline geldi.
2. Yeni başkent Osmanlı yıkılıncaya kadar İstanbul olmuştur.
3. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır.
4. Avrupa’ya ilerleyiş kolaylaştı.
5. İpek ticaret yolu boğazlar sayesinde Osmanlıya geçti.
6. Kuruluş devri sona erdi, yükseliş dönemi başladı.

Dünya Tarihi Açısından Sonuçları
1. 1058 yıllık Bizans İmp. Sona erdi.
2. Osmanlı Devleti’nin İslam Dünyasındaki prestiji arttı.
3. Orta çağ bitti, Yeni çağ başladı.
4. İpek ve Baharat yolunun Osmanlının eline geçmesi Avrupa devletlerini yeni yollar aramaya itmiş buda “coğrafi keşiflere” neden olmuştur.
5. Topun kullanılması feodalitenin sonunu hazırlamıştır. Buda merkezi krallıkları güçlendirmiştir.
6. Bizans bilginlerinin İtalya’ya gitmesi burada Rönesans hareketini başlatmıştır.

Anadolu’daki Gelişmeler
– 1459’’da Cenevizlilerden Amasra alındı.
– 1460’da Candaroğullarından Sinop alındı.
– 1461’de Trabzon Rum İmp. Son verildi.
– 1466’da Karamanoğulları Beyliği Osmanlıya bağlandı.
– 1463 Otlukbeli Savaşı ile Akkoyunlular Osmanlıya bağlandı.

Batıdaki Gelişmeler
– 1459’da Sırbistan fethedildi.
– 1460’da Mora Despotlukları ortadan kaldırıldı.
– Eflak ve Boğdan Osmanlıya bağlandı. 1462- 1476
– Bosna- Hersek Osmanlıya bağlandı.
– Arnavutluk fethedildi. 1479
• Venediklilerle yapılan savaşlar sonunda Venediklilerle 1479 İstanbul Ant. imzalandı. Bu ant. ile Venediklilere kapitülasyonlar verildi.
Denizlerdeki Gelişmeler
– Ege’de İmroz, Taşoz, Bozcaada ve Midilli adaları fethedildi.
– Kırım Hanlığı Osmanlıya bağlandı. 1475
• Karadeniz ticaret yolu tamamen Osmanlının eline geçti.
• Karadeniz Türk gölü haline geldi.
– Otoronta Fethedildi.

Benzer yazılar...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.