II. VİYANA KUŞATMASI 1683

5n3xva

– Avusturya’nın yönetimi altındaki Protestan Macarlara baskı yapması ve onların yardım istemesi üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıkarak Viyana’yı kuşattı.
– Merzifonlu’nun tecrübeli komutanların tavsiyelerini dinlememesi, Kırım Hanı Murat Giray’ın ihaneti ve Leh ordusunun yardıma gelmesi sonucu Osmanlı r-ordusu ağır bir yenilgiye uğradı.
– Avrupa’da kutsal ittifak oluştu. 16 yıl süren savaşlar sonucunda Osmanlı Devleti bu devletlerle 1699 Karlofça Antlaşması’nı imzaladı. Buna göre:
• Osmanlı Devleti ilk defa geniş çapta bir toprak kaybına uğradı.
• Osmanlı Devleti’nin avrupa’daki üstünlüğü sona erdi. Üstünlük Avusturya’ya geçti.

***NOT: Rusya ile 1700 yılında İstanbul Ant. imzalandı. Bu anlaşma ile Ruslar İstanbul’da sürekli elçi bulundurabileceklerdir.
Bu anlaşmalarla Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemi sona ermişi gerileme dönemi başlamıştır.

Benzer yazılar...