MACARLAR

2l8da49

– IX. yy da Peçenekler tarafından batıya itilmişlerdir.
– 896’da bu günkü Macaristan’a geldiler.
– 1000 yılında Katolik mezhebini benimseyerek Hıristiyanlaştılar.

Benzer yazılar...