295zoxz

Emeviler Dönemi (661-750)

Hz.Ali’nin ölümü ile Muaviye’nin halifeliği kesinleşmiştir. Hz. Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid’i halife ilan etmiştir. Böylece halifelik babadan oğla geçen bir saltanat haline dönüşmüştür. Yezid kendisinin halifeliğini tanımayan Hz.Muhammed’in torunu Hz.Hüseyin’i Kerbela’da öldürdü. Böylece Hz.Osman zamanında başlayan ilk karışıklık, Hz....

35chil2

Dört Halife Dönemi

Hz. Ebubekir Dönemi (632-634) Yalancı Peygamberlerle, dinden dönenlerle, zekat vermeyenlerle mücadele edildi.Halifeye, devlet memurlarına maaş bağlandı.Kuran-ı Kerim kitap haline getirildi.İlk kez Arap yarımadası dışında fetihlere başlandı. Suriye ve Irak üzerine bir ordu gönderildi. Bizans...

2hyvvy1

Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

Bedir Savaşı (624) Hicretten sonra Müslümanların Mekke de kalan mallarının yağmalanması üzerine savaş başladı. Müslümanlıların Mekkelilere karşı kazandığı ilk zaferdir. Esir alınan Mekkeliler on müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakıldı. Şam ticaret yollarının egemenliği, kısmen Müslümanların eline...

24cfl01

İslamiyet’in Doğuşu

Annesi Amine, babası Abdullah dır. Hz.Muhammed Mekke de 571 yılında doğdu. Doğmadan önce babasını kaybeden Hz. Muhammed, altı yaşına kadar süt annesi Halime’nin yanında kaldı. Altı yaşında iken annesini kaybetmiştir. Annesinden sonra dedesi Abdülmüttalib’in...

2cntic6

İslamiyet’ten Önceki Durum

İslamiyet’ten önce Ortadoğu da Bizans ve Sasani İmparatorluğu olmak üzere iki devlet vardı.Arap yarımadası, Yukarı Arabistan, Hicaz ve Yemen (Güney Arabistan ) olmak üzere üç Bölgeye ayrılırdı.Mekke, Medine, Hayber ve Taif Hicaz bölgesinin önemli...

2wcgsxc

İYONYALILAR

İlk çağda Foça ve Milet arasında kalan bölgeye İyonya denmekteydi. İyonyalılar M.Ö 11. yüzyılda Ege üzerinden buralara gelip yerleşmiş denizci bir toplumdu.İyonya’da her şehir bir devlet durumundaydı. Bu nedenle aralarında siyasi birlik yoktu. (Efes,...

evdvk8

URARTULAR

M.Ö. 9. yy’da Van ve çevresinde kurulmuşlardır.Başkentleri Tuşpa (Van) dır.Tarım ve Hayvancılık gelişmiştir. Sulama kanalları yapmışlardır. İlk barajları yaptılar. Madencilk gelişmiştir.Uratular öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanırlardı. Bu nedenle mezarlarını ev şeklinde yaparlar, ölünün...

jr88ci

FRİGLER

Hitit Devleti’ni yıkıp Orta ve Batı Anadolu’ya egemen oldular. Ankara yakındaki Gordion başkentleridir.Frigler tarıma büyük önem verirlerdi. Toprak tanrısı Kibele en büyük tanrı olarak kabul edilirdi. Öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası çok ağırdı.Dokumacılık başta Frigler...

2rpfcrt

LİDYALILAR

Bugün ki Küçük Menderes ile Gediz nehri arasındaki bölgeye İlk Çağ’da Lidya denmekteydi. M.Ö. 7. yy’da Frigler yıkılınca bağımsız hale geldiler. Lidyalıların başkentleri Sard şehriydi.Lidyalılar, başkentleri Sard’dan başlayarak Mezopotamya’da Ninovaşehrine kadar uzanan Kral Yolunu...

2mdpdap

HİTİTLER (ETİLER)

M.Ö. 2000 yılında Kızılırmak çevresine yerleştiler.İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletler krallıkla yönetilmekteydi. Kralların geniş yetkileri vardı.Hititlerde kral başrahip olarak ayinleri yönetir, başyargıç olarak adaleti uygular, başkomutan olarak orduyu komuta ederdi. Hititlerde Tavananna denilen kraliçe’de...